Quản lý hai dự án khai thác bô xít tại Việt Nam

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về giám sát hai dự án khai thác bô xít ở Tân Rai và Nhân Cơ.

Quặng bô xít ở Tây nguyên

>>> Khoan giếng công nghiệp

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ tiếp tục hướng dẫn các nhà đầu tư để tăng cường hiệu suất quản lý, cải tiến công nghệ để sớm làm chủ các công nghệ và thiết bị của hai dự án trên; tập trung vào quản lý sản xuất để giảm chi phí, qua đó tăng hiệu quả kinh tế. Không những vậy, Chính phủ sẽ hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp để xử lý các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ sản xuất quặng sắt chất lượng cao từ bùn đỏ nhằm phục vụ cho các mục đích nâng cao hiệu quả kinh tế cũng như giải quyết các vấn đề môi trường liên quan đến hai dự án.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề xuất Chính phủ tổng kết lại việc thực hiện hai dự án, trong đó bao gồm một đánh giá toàn diện về tác động của kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường và các khía cạnh văn hóa, và có biện pháp thích hợp để đảm bảo an toàn và hiệu quả của dự án. Hơn nữa, cần đặc biệt chú ý giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội và giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc trong khu vực.

Chính quyền địa phương cũng cần có các biện pháp để hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp khai thác quặng ở đây tránh tình trạng ở trên hô hào khẩu hiệu, ở dưới thực hiện qua loa. Cần tạo mọi điều kiện tốt nhất đến các doanh nghiệp miễn họ không vi phạm pháp luật của Việt Nam, bảo đảm môi trường đầu tư thu hút nhằm thu hút nhiều hơn nữa các nguồn lực từ Quốc tế.