Khảo sát địa chất công trình

Mục đích, nhiệm vụ của khảo sát địa chất công trình Khảo sát địa chất công trình cung cấp các thông số về điều kiện địa chất công trình và các hoạt động địa chất trong khu vực xây dựng công trình phục vụ cho việc thiết kế, thi công xây dựng công trình. Kiểm tra sự phân bố của các lớp đất đá theo chiều rộng, chiều sâu trong khu vực khảo sát. Thu thập, xác định được các chỉ tiêu cơ lý của đất nền, tính đồng nhất,...