Khảo sát nhà máy Cmistone Việt Nam

Dự án nhà máy CMISTONE Việt Nam

Hạng mục : Khoan khảo sát địa chất

Địa điểm : Cụm công nghiệp xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM

khao-sat-dia-chat-nha-may-cmistone

Thi công khoan tại nghệ an

Số lượng hố khoan: 05 hố.

Chiều sâu dừng khoan tổi thiểu 25m/01 lỗ khoan.

Thời gian hoàn thành gói thầu: 10 ngày

Thời gian thực hiện: tháng 3 năm 2015

Xem thêm: Địa chất công trình