Khoan giếng công nghiệp Nhà máy IVORY Triệu Sơn Thanh Hóa

Dự án: Nhà máy may IVORY Triệu Sơn Thanh Hóa

Bên giao thầu: Công ty Cổ phần xây dựng Đại Dương

Địa điểm: Xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Lưu lượng nước yêu cầu cho 5000 công nhân sinh hoạt, sản xuất trong nhà máy là 900m3/ ngày.

Số lượng giếng khoan được thực hiện 02 giếng với chiều sâu 100m

sua-chua-gieng-khoan
Thi công giếng khoan 01 tại nhà máy IVORY Triệu sơn Thanh Hóa

Thời gian hoàn thành gói thầu: 50 ngày

Năm thực hiện: tháng 5 năm 2016