Khoan khảo sát địa chất nhà máy dong yang electronic factory

Dự án: nhà máy dong yang electronic factory

Địa điểm: LÔ C5-3 – KHU CÔNG NGHIỆP TRÀNG DUỆ – AN DƯƠNG – HẢI PHÒNG

Số lượng hố khoan: 03 hố khoankhao-sat-dia-chat-trang-due-hai-phong. khao-sat-dia-chat-trang-due-hai-phong

Thời gian hoàn thành gói thầu khảo sát địa chất: 15 ngày

Năm thực hiện: tháng 01 năm 2017