• khoan-khao-sat-nha-may

  • Thi-cong-khao-sat-trac-dia-khao-sat-dia-hinh

  • phong-thi-nghiem-dcvn

  • slider-02

Cuộc họp về kế hoạch phát triển ngành CN khai khoáng

Xây dựng kế hoạch hợp tác hành động khoáng sản ASEAN

  Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cử đại diện tham dự cuộc họp 11 quan chức cấp cao ASEAN về sự phát triển của ngành công nghiệp khai khoáng (ASOMM 11 WGMs) tại Siem Reap, Campuchia. >>> Khoan...