Khảo sát địa chất xây dựng cầu

Khảo sát địa chất xây dựng cầu

             Công trình đã từng tham gia:

  • Cầu Tịnh Xuyên nối liền hai huyện Vũ Thư và Hưng Hà tỉnh Thái Bình tổng chiều dài khoảng 2,7km.
  • Cầu 205, qua sông Vếch Bắc trên đường 205 đoạn qua xã Đô Thành huyện Yên Thành, chiều dài cầu 108m, chiều rộng mặt cầu là 8m, gồm 4 nhịp
  • Cầu – đường từ nút giao thông nhà thi đấu TP Vĩnh Yên vào khu đô thị Nam Vĩnh Yên
  • Cầu Yên Hoành qua sông Mã nối huyện Yên Định và huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh hóa
  • Cầu đường bộ Phố Lu bắc qua sông Hồng, tại Km 12 trên quốc lộ 4E, thuộc địa phận huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, cầu kết cấu bê tông cốt thép dài 528m, rộng 12m

            …………………………..

khao-sat-dia-chat-cau-mien-nui
khao-sat-dia-chat-cau-mien-nui

             Khi thiết kế xây dựng cầu thường phát sinh một số vấn đề địa chất của công trình như sau:

             Vấn đề xâm thực của dòng sông ở nền trụ và mố cầu: Việc xây dựng cầu đã làm diện tích dòng chảy tại vị trí xây dựng bị thu hẹp, làm cho tốc độ dòng chảy tăng lên, gây nên hiện tượng xâm thực ở nền trụ và mố cầu. Khi thiết kế độ sâu chân móng trụ và mố cầu, cần xác định được đại lượng xâm thực sâu thêm này để bố trí hợp lý chiều sâu đặt móng đảm bảo an toàn.

             Vấn đề ổn định: Khi xây dựng cầu thường xảy ra vấn đề ổn định của trụ và mố cầu và vấn đề ổn định của nền đường dẫn vào cầu. Vấn đề ổn định của nền đường dẫn vào cầu được đánh giá như nền đường đắp xây dựng trên đất yếu. Vấn đề ổn định của trụ và mố cầu bao gồm ổn định lún và ổn định trượt do tác động của dòng chảy vào trụ và mố cầu. Riêng đối với mố cầu làm việc như tường chắn, nên vấn đề ổn định trượt mố cầu do áp lực chủ động của đường đắp phía sau mố gây nên cũng cần được chú ý

khao-sat-dia-chat-cau-do-thi

          Tài liệu khảo sát về địa chất là cơ sở để luận chứng cho bản thiết kế kỹ thuật xây dựng cầu như:

             Cho phép chọn loại và kết cấu cầu, số lượng trụ và nhịp, xác định loại và kết cấu móng, lớp đặt móng, chiều sâu đặt móng, đánh giá điều kiện ổn định của cầu, xác định điều kiện thi công, chọn giải pháp công nghệ thi công hợp lý, chọn các biện pháp công trình và giải quyết tất cả các vấn đề liên quan, kể cả việc tính giá thành xây dựng.

            Nội dung nghiên cứu phải đánh gía về điều kiện địa chất công trình của phương án tuyến cầu được chọn, xác nhận sự đúng đắn của các kết luận về việc lựa chọn vị trí tuyến cầu. Ngoài ra, phải chính xác hóa đặc điểm đcct của từng vị trí mố và trụ cầu, tại vị trí xây dựng các công trình điều tiết dòng chảy, các công trình bảo vệ bờ … Khi khảo sát xây dựng cầu cần dự báo và đánh giá quy mô phát triển của các quá trình và hiện tượng địa chất ảnh hưởng đến sự ổn định và làm việc bình thường của cầu.

             Đường dẫn: Nhiệm vụ và nội dung nghiên cứu của khu vực đường dẫn vào cầu phụ thuộc vào trường hợp cụ thể. Nếu đường dẫn là đường đào hay đắp thì nội dung nghiên cứu giống như khảo sát để thiết kế đường. Trường hợp đường dẫn là cầu cạn thì việc nghiên cứu thực hiện như đối với cầu, chủ yếu tập trung nghiên cứu điều kiện đcct các trụ và mố

             Công tác đo vẽ đcct rất ít khi tiến hành. Vì diện tích đo vẽ rất hẹp nên công tác đo vẽ chủ yếu kết hợp với công tác thăm dò và các công tác khảo sát đcct khác.

             Công tác khoan có vai trò quan trọng hàng đầu trong khảo sát đcct. Các hố khoan thăm dò được bố trí trực tiếp vào vị trí các trụ và mố cầu để xác định chính xác đặc điểm địa tầng và khả năng xây dựng của các lớp đất đá. Trường hợp điều kiện đcct đặc biệt phức tạp có thể tăng số lượng công trình thăm dò. Các công trình thăm dò có thể được bố trí dạng hoa thị trên trụ và mố cầu.

             Chiều sâu công trình thăm dò được xác định dựa vào tải trọng cầu tác dụng lên trụ và mố, dựa vào giải pháp móng, điều kiện cấu tạo địa chất và đặc biệt là chiều sâu phát triển cacxtơ.

             Công tác lấy mẫu thí nghiệm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là một trong những yếu tố quyết định chất lượng khảo sát đcct. Các mẫu đất đá lưu được xếp đủ vào hộp mẫu lưu và xác định giá trị RQD là chỉ tiêu đánh giá chất lượng đá làm nền công trình.

             Công tác thí nghiệm ngoài trời chủ yếu là xuyên tiêu chuẩn (SPT) thực hiện trong quá trình thăm dò. Để đánh giá khả năng biến dạng của đất đá có thể thí nghiệm nén hông trong hố khoan.

             Kết quả chỉnh lý tài liệu khảo sát phải lập được các mặt cắt đcct tuyến cầu nghiên cứu, làm sáng tỏ và chính xác địa tầng của các trụ và mố cầu, xác định các giá trị tiêu chuẩn và giá trị tính toán của các đặc trưng cơ lí, bảo đảm các tài liệu cần thiết để thiết kế móng trụ và mố cầu.

             Báo cáo khảo sát xây dựng cầu cần đánh giá được điều kiện ổn định của các móng và trụ cầu, kiến nghị giải pháp móng hợp lý, xác định lớp đặt móng, chiều sâu đặt móng. Kiến nghị giải pháp công trình và công nghệ thi công móng phù hợp với điều kiện đcct.

            Đối với nền đường dẫn cần có đánh giá riêng và cung cấp các tài liệu về địa chất công trình để thiết kế tuyến đường.