10 loại khoáng chất trong kế hoạch dự trữ quốc gia

  Mới đây, Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt 48 khu vực là khu dự trữ khoáng sản quốc gia với 10 loại khoáng sản. Trong 48 khu vực này có 6 khu lưu trữ than, 3 khu vực dự trữ Apatit, 1 khu vực kẽm dự trữ kẽm và chì, 1 khu vực dự trữ Crôm, 23 khu vực dự trữ Titan, 3 khu vực quặng bôxit, 4 khu vực dự trữ đá ong, 4 khu vực dự trữ đá cẩm thạch màu trắng, 2 vùng cát trắng và 1 khu vực dự trữ đất hiếm.

Khoáng chất trong kế hoạch dự trữ quốc gia

>>> Khoan giếng công nghiệp

  Theo đó, các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia chỉ được xem xét để điều chỉnh trong kế hoạch hoạt động khai thác trước năm 2020 nếu có biến động lớn về nhu cầu đối với khoáng sản thuộc các thành phần kinh tế nêu trên hoặc các khu vực dự trữ trùng với diện tích xây dựng các dự án trọng điểm quốc gia.

  Các mỏ không được liệt kê trong các khu vực dự trữ khoáng sản nêu trên có thể được đưa vào khai thác một cách hợp pháp. Hoạt động khai thác các mỏ khoáng sản được liệt kê trong quy hoạch khai thác khoáng sản đến năm 2020.

  Các khu vực khoáng sản không thuộc loại khoáng sản nằm trong dự trữ khoáng sản quốc gia sẽ được xem xét để thăm dò, khai thác và chế biến theo quy định của chính phủ về luật khai thác khoáng sản.

 Việt Nam là một nước giàu tài nguyên, khoáng sản thiên nhiên. Chúng ta cần tận dụng nguồn tài nguyên này một cách hợp lý để thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế, tránh đi theo vết xe đổ của một số nước Châu Phi vẫn còn nghèo đói dù rất giàu tài nguyên thiên nhiên.