Tái cơ cấu hoạt động khai thác khoáng sản

  Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương phân định khu vực cấm hoạt động khai thác khoáng sản và khu vực tạm thời cấm hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Khoáng sản.

Tái cơ cấu khai thác khoáng sản

>>> Khoan giếng công nghiệp

  Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng có trách nhiệm hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông qua hồ sơ của các khu vực khai thác, thủ tục nộp hồ sơ, kết quả đánh giá và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ những vấn đề liên quan đến việc phân định khu vực cấm hoạt động khai thác khoáng sản, khu vực tạm thời cấm từ hoạt động khai thác khoáng sản.

  Với việc khai thác khoáng sản tràn lan như hiện nay làm thất thoát không nhỏ nguồn tài nguyên thiên nhiên của quốc gia. Một số nguồn tài nguyên thậm chí còn rơi vào tình trạng suy kiệt đáng báo động. Qua nhiều cuộc họp, cuộc hội thảo với các chuyên gia trong nước và quốc tế, Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt kế hoạch hạn chế khai thác một số nguồn tài nguyên đồng thời tiến hành cải tiến chất lượng của các nguồn nguyên liệu dưới dạng tinh chế. Biện pháp này không những có thể giúp tăng trưởng nền kinh tế bền vững mà còn làm giảm thiểu tác động của con người đến môi trường tự nhiên.

  Để thực hiện tốt các biện pháp nêu trên, cần có sự vào cuộc của chính quyền địa phương cũng như các hoạt động giám sát từ cộng đồng để minh bạch các nguồn tài nguyên khai thác.

Xem thêm: