Xây dựng kế hoạch hợp tác hành động khoáng sản ASEAN

  Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cử đại diện tham dự cuộc họp 11 quan chức cấp cao ASEAN về sự phát triển của ngành công nghiệp khai khoáng (ASOMM 11 WGMs) tại Siem Reap, Campuchia.

Cuộc họp về kế hoạch phát triển ngành CN khai khoáng

>>> Khoan giếng công nghiệp

  Dự kiến cuộc họp sẽ diễn ra trong 5 ngày, bao gồm 4 cuộc hội thảo về tính phát triển bền vững trong các hoạt động khai thác khoáng sản; thương mại hóa ngành khoáng sản cũng như đầu tư cho lĩnh vực này; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và thông tin; tăng cường năng lực phát triển cho ngành khoáng sản…. Tại cuộc họp, đại diện của Việt Nam đã đề xuất nhiều ý tưởng, biện pháp hữu ích để liên kết các quốc gia trong khu vực nhằm nâng cao chất lượng ngành khai thác khoảng sản, giảm thiểu ô nhiễm môi trường cũng như việc phát triển các công nghệ tinh chế từ các nguyên liệu thô ban đầu.

  Các đại diện thành viên đã rà soát lại toàn bộ các dự án, đồng thời tổng kết kế hoạch hành động về hợp tác khoáng sản ASEAN giai đoạn 2011-2015 (Amcap 2011-2015). Đồng thời, họ cũng đã thảo luận các phương hướng phát triển trên cơ sở dự thảo kế hoạch hành động hợp tác khoáng sản ASEAN giai đoạn 2016-2020 (Amcap 2016-2020).

   Trước tình trạng biến đổi khí hậu nhanh chóng và tình trạng ô nhiễm môi trường gia tăng trong những năm gần đây, các quốc gia trong khu vực đã thống nhất các biện pháp giảm thiểu các hoạt động của con người làm ảnh hưởng đến môi trường thiên nhiên, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp khai khoáng. Tiêu chí được đặt ra là duy trì sự phát triển ngành công nghiệp khai khoáng dưới dạng nâng cấp công nghệ tinh chế để cho ra các sản phẩm chất lượng, có giá trị cao, đầu tư xây dựng hệ thống xử lý và tái tạo chất thải.

   Đây không chỉ là bài toán cho các quốc gia tại khu vực Đông Nam Á mà còn là bài toán gây đau đầu cho nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là tại các nước có ngành công nghiệp khai khoáng phát triển như Mỹ, Trung Quốc…

Xem thêm: