39 hang động mới được phát hiện ở Phong Nha – Kẻ Bàng

  Đại học khoa học tự nhiên Hà Nội, hiệp hội nghiên cứu của Anh cùng với các nhân viên của vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ bang vừa có một cuộc thám hiểm nhằm mục đích nghiên cứu các hang động qua đó phát hiện thêm 39 hang động mới.

Hang động Phong Nha - Kẻ Bàng

>>> Khoan giếng công nghiệp

  39 hang động có tổng chiều dài 17 km được ghi chép, chụp ảnh và lưu giữ các số liệu một cách cẩn thận để báo cáo lên các cấp quản lý di sản tại Việt nam. Ba hang động được chú ý nhiều nhất là hang Mây có chiều dài 1.100 mét, chiều sâu 200 mét; hang Vực Mới sâu 213 mét và hang Lan dài 1.230 mét.

  Bên cạnh đó, một vài hang động khác như hang A Kỷ rộng 1.260 mét ở phía Đông đường 20 xuất phát từ bản A Kỷ được ghi nhận là hang có cấu tạo thủy văn độc đáo. Đây là hang động có một dòng suối dài chảy qua bắt đầu từ nước láng giềng Lào. Động Vọng Phu với chiều dài 840 mét và sâu 146 mét ở phía Tây đường 20 bắt đầu từ bản Cồn Cốc cũng gây ấn tượng với đoàn thám hiểm với cấu trúc hang động khô trên nền địa hình cao. Ngoài ra các hang như Khe San và đặc biệt là Vực Thê có tới 9 cấp, sâu 207 mét; hang Thạch Sim dạng hố sụt địa chất, hang Khe Dung nằm ở phía Bắc hang Én trong khu vực có rất ít núi đá vôi.

 Đoàn khảo sát cũng cảm thấy ấn tượng với Khe Triêng dài 3,5 km; hang Tú có dạng thăng đứng dài 444 mét và Hang Bang dài 662 mét tuy lối vào rất nhỏ nhưng bên trong lại khá lớn.

  Tính đến nay, 200 km hang động trong vườn quốc gia đã được khám phá. Từ những dữ liệu này, nhóm đã xác nhận rằng hệ thống hang động Phong Nha – Kẻ Bàng là một trong những hệ thống hang động quan trọng của khu vực và thế giới.