Bộ xây dựng họp triển khai nhiệm vụ năm 2016

Sáng ngày 15/01/2016, Bộ xây dựng tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Đến tham dự có đồng chí Trịnh Đình Dũng Bộ trưởng Bộ xây dựng và phó thủ tướng Vũ Văn Ninh cùng đại diện các Bộ, ngành liên quan.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng năm 2015: giá trị sản xuất xây dựng của ngành đạt 974 tỷ đồng, tăng 40,2%, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 35,7%, diện tích bình quân nhà ở đạt 22m2 sàn/  người, tổng số lượng xi măng tiêu thụ 72,7 triệu tấn …

Bo-truong-Trinh-Dinh-Dung-hop-trien-khai-nhiem-vu-2016
Bộ trưởng Trịnh Định Dũng phát biểu tại buổi họp

Trong buổi họp đã đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2016 đạt ra 12 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện.

 1. Hoàn thiện các văn bản pháp luật trong đó trọng tâm là các Thông tư, Nghị định hướng dẫn Luật xây dựng, Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản
 2. Xây dựng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn luật, nhằm nâng cao quản lý, giám sát trong đầu tư xây dựng công trình
 3. Thực hiện nhanh các đề án quy hoạch từ quy hoạch phân khu đến quy hoạch chi tiết, và đặc biệt hoàn thành quy hoạc nông thôn mới
 4. Kiểm soát chặt chẽ trong quá trình xây dựng phát triển đô thị, cần tăng cường sự liên kết giữa các ban ngành để có thể huy động, quản lý và khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật
 5. Triển khai công việc thực hiện theo Luật nhà ở, đẩy mạnh phát triển nhà ở của các địa phương, trong đó thực hiện xây dựng các nhà ở trọng điểm: xây dựng nhà cho hộ nghèo, nhà ở xã hội khu vực đô thị
 6. Thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản đồng thời quản lý chặt chẽ, có định hướng, đảm bảo phát triển ổn định, công khai thông tin thị trường bất động sản
 7. Tổ chức thực hiện, quản lý sự phát triển trường cung cấp vật liệu xây dựng, khảo sát địa chất xây dựng đảm bảo cung đủ cầu.
 8. Tiếp tục cải cách hành chính, các thủ tục trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành
 9. Củng cố, xây dựng đội ngũ làm việc của các cơ quan chuyên môn, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý đầu tư xây dựng, quy hoạch đô thị
 10. Thực hiện tái cơ cấu ngành xây dựng, tiếp tục hoàn thành cổ phần các công ty thuộc Bộ xây dựng
 11. Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực trẻ đáp ứng theo yêu cầu khoa học, công nghệ
 12. Tăng cường phòng chống tham nhũng, chống lãng phí.