Các giai đoạn chính trong khảo sát địa chất công trình

Công tác khảo sát địa chất công trình cũng được chia thành các giai đoạn tương ứng với các giai đoạn thiết kế. Trong ĐCCT thường gọi tên giai đoạn khảo sát tương ứng với tên gọi của các giai đoạn đầu tư và thiết kế, hoặc gọi theo mức độ chi tiết của quá trình khảo sát. Dưới đây là các giai đoạn chính của quá trình khảo sát ĐCCT:

  1. Khảo sát sơ lược

          Đây là giai đoạn khảo sát ĐCCT đầu tiên, được thực hiện khi lập dự án tiền khả thi để xây dựng các công trình có quy mô lớn, có tầm quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân.

Cho phép xác định một cách có cơ sở những khu vực có thể bố trí các đối tượng xây dựng và chọn ra được khu vực có triển vọng nhât.

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Địa chất Việt Nam đang khảo sát

  1. Khảo sát sơ bộ

          Khảo sát ĐCCT sơ bộ cho phép chọn được vùng có triển vọng nhất để bố trí công trình.

Mục đích chính là chọn ra phương án diện tích xây dựng hợp lý nhất. Ngoài việc chọn phương án diện tích xây dựng, khảo sát đcct sơ bộ còn phải cung cấp những tài liệu cần thiết để sơ bộ thiết kế công trình.

  1. Khảo sát chi tiết

Công nhân khảo sát của công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Địa chất Việt Nam

            Nhằm cung cấp các tài liệu cần thiết phục vụ thiết kế kỹ thuật công trình.

Cơ sở để chính xác hóa vị trí xây dựng của các hạng mục công trình, quyết định dạng và kết cấu công trình, chọn giải pháp móng, xác định chiều sâu và lớp đặt móng, tính toán thiết kế móng, xác định các biện pháp công trình và biện pháp thi công… Đối với một số dạng xây dựng như giao thông, thủy điện, khảo sát ĐCCT chi tiết còn phải cung cấp tài liệu về loại, trữ lượng và chất lượng của các vật liệu xây dựng khoáng tự nhiên phục vụ xây dựng công trình.

  1. Khảo sát bổ sung

          Dùng để luận chứng cho bản thiết kế thi công xây dựng công trình.

Khảo sát ĐCCT bổ sung do nhà thầu thực hiện với mục đích kiểm tra và chính xác lại các tài liệu của giai đoạn thiết kế kỹ thuật do đơn vị tư vấn thiết kế thực hiện đồng thời bổ sung thêm các tài liệu cần thiết để chính xác hóa bản thiết kế xây dựng công trình, phục vụ thiết kế các giải pháp thi công cũng như các giải pháp công trình khác. Trong thời gian qua, nhờ việc thực hiện công tác khảo sát ĐCCT bổ sung của các nhà thầu xây dựng mà phát hiện được những sai sót trong công tác thiết kế kỹ thuật.