Công tác khoan trong khoan khảo sát địa chất

       Mục đích nhiệm vụ công tác:

  • Nghiên cứu địa tầng;
  • Nghiên cứu đặc điểm cấu tạo và phát hiện các dấu hiệu kiến tạo như thế nằm, đứt gãy, đới dập vỡ của đất đá …;
  • Sử dụng để lấy mẫu đất đá, mẫu nước thí nghiệm trong phòng;
  • Sử dụng để thí nghiệm ngoài trời xác định các tính chất cơ lý và tính thấm của đất đá;
  • Nghiên cứu các quá trình và hiện tượng địa chất như trượt, cacxtơ, phong hóa,…;
  • Sự dụng cho các mục đích tìm kiếm, thăm dò vật liệu xây dựng khoáng tự nhiên.
luoi-khoan-khao-sat-dia-chat may-khoan-khao-sat-dia-chat

 

     

 

          

 

               Phạm vi thực hiện: 

             Công tác khoan nhìn chung được sử dụng hầu hết ở các loại hình khảo sát ĐCCT. Khoan khảo sát có thể tiến hành trong những điều kiện địa chất rất khác nhau: khoan trên cạn, khoan dưới nước, trong đất đá khô hay chứa nước, ở độ sâu lớn vẫn cho những tài liệu xác thực và tin cậy. Trong thi công, các hố khoan được sử dụng làm cọc nhồi, khoan dẫn, sử dụng để bơm phụt vữa xi măng gia cố chống thấm. Như vậy, các hố khoan thăm dò được sử dụng rất phổ biến để giải quyết nhiều nhiệm vụ khác nhau. Trong khảo sát địa chất có thể sử dụng các hố khoan thăm dò đường kính khác nhau từ 36 – 156mm. Những hố khoan đặc biệt, đường kính lớn có thể tới 600mm hoặc trên 1500mm. Các công trình khoan có chiều sâu rất khác nhau, từ vài mét đến hàng trăm mét và sâu hơn. Người ta quy ước gọi những hố khoan nông có độ sâu dưới 10m, sâu trung bình: 10-30m, sâu: 30 – 100m, và rất sâu: trên 100m.

             Công nghệ thi công: Trong khoan khảo sát, thường sử dụng các loại máy khoan xoay, khoan đập cáp, khoan đập – khoan tay. Phương pháp khoan xoay có thể thực hiện theo các công nghệ khác nhau: khoan guồng xoắn, khoan lưỡi ruột gà, khoan phá toàn đáy và khoan lấy lõi. Khoan guồng xoắn thường được tiến hành trong đất loại sét. Khoan lưỡi ruột gà thường sử dụng khi khoan tay trong các loại đất mềm dính. Khoan phá toàn đáy kết hợp lấy mẫu và thí nghiệm SPT hiện nay đang được dùng phổ biến, sử dụng công nghệ khoan dung dịch để giữ thành hố khoan. Phương pháp khoan xoay lấy lõi thường được áp dụng trong đá cứng và nửa cứng. Tùy theo mức độ nứt nẻ của đá, để đảm bảo tỷ lệ lấy mẫu cao, có thể sử dụng ống mẫu đơn khi đá ít nứt nẻ. Khi đá nứt nẻ nhiều, phải sử dụng ống mẫu kép. Đối với một số đất yếu và đất rời, để lấy được mẫu đầy đủ trong suốt chiều sâu khoan, sử dụng ống mẫu kép sẽ rất hiệu quả.

             Hiện nay ở nước ta sử dụng rộng rãi các máy khoan hạ bệ của Trung Quốc như XJ-100, XY -1A, XY-1B, GX-1T, SH-30-2, GY-50-1,