Đề xuất quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên

  Một buổi hội thảo nhằm đưa ra biện pháp cải thiện khả năng quản lý và minh bạch nguồn tài nguyên thiên nhiên, ngăn chặn các hoạt động khai thác quá mức đã diễn ra tại Hà Nội ngày hôm qua.

Hội thảo về bảo vệ môi trường

>>> Khoan giếng công nghiệp

  Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, chỉ ra thực tế rằng Việt Nam đã duy trì trong một thời gian dài coi việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên là một ưu tiên phát triển, trong khi không chú trọng đến việc hiện đại hóa các ngành công nghiệp chế biến.

  Do đó, tăng trưởng kinh tế dựa vào xuất khẩu của nước ta chủ yếu dưới dạng nguyên liệu thô với việc tăng năng suất khai thác chứ chưa chế biến ra được các sản phẩm chất lượng có giá trị để xuất khẩu.

  Thống kê trong một báo cáo của chính phủ trong tháng 8 năm 2012 cho thấy, từ 2005 đến 2008, ngành công nghiệp khai khoáng đứng thứ 5 trong số 18 ngành công nghiệp và các lĩnh vực về tổng vốn đầu tư, nhưng đứng ở vị trí thứ 8 về hiệu quả kinh tế.

  Ngành công nghiệp khai thác mỏ cũng chỉ đứng thứ 11 về tạo việc làm. Những con số này phản ánh hiệu quả kinh tế thấp của ngành khai khoáng như là hậu quả của sự thiếu đầu tư công nghệ chế biến.

  Những người tham gia tại hội thảo cũng nhất trí về sự cần thiết để chống tham nhũng và tăng cường tính minh bạch trong quản lý tài nguyên thiên nhiên.

  Nhà nghiên cứu Đặng Hùng Võ cho rằng, minh bạch là một yếu tố mâu thuẫn với vấn đề tham nhũng.

  Theo ông, việc nghiêm chỉnh thi hành pháp luật về tính minh bạch trong quản lý tài nguyên thiên nhiên luôn là một chỉ số phản ánh quyết tâm của chính quyền địa phương để chống tham nhũng.

  Ông Đặng Hùng Võ cũng cho rằng sự tham gia của Việt Nam với Transparency Initiative – một tổ chức quốc tế đánh giá tiêu chuẩn minh bạch các nguồn tài nguyên dầu, khí đốt và tài nguyên khoáng sản của các quốc gia – là phù hợp trong chính sách ngắn hạn của đất nước và tiếp tục phát triển trong các chính sách dài hạn.

  Hội thảo được tổ chức bởi Trung tâm con người và Thiên nhiên, một tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam được thành lập vào năm 2004 với mục tiêu bảo vệ và bảo tồn đa dạng sinh thái và cải thiện cuộc sống cho người Việt Nam.

Xem thêm: