Đề xuất xây dựng Công viên đá Đồng Văn

  Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao cho Bộ Xây dựng lập quy hoạch xây dựng Công viên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang sau quy định hiện hành.

Quy hoạch cao nguyên Đồng văn

>>> Khoan giếng công nghiệp uy tín

  Theo quy hoạch, cao nguyên Đồng Văn – Công viên địa chất tại Việt nam được chia thành các khu vực chính như Công viên địa chất văn hóa, Công viên địa chất sinh học và Công viên địa chất khoa học cùng với bốn trung tâm du lịch.

  Mục tiêu của kế hoạch nhằm bảo tồn và khôi phục các giá trị di sản địa chất, văn hóa, đa dạng sinh học và các nền văn hóa và lịch sử bản địa. Các di sản này sẽ được quảng bá qua các website riêng biệt nhằm kêu gọi sự bảo vệ, bảo tồn nguyên trạng di sản đến người dân địa phương cũng như khách du lịch trong nước và quốc tế bao gồm: 15 làng du lịch văn hóa bản địa và các làng nghề của bốn huyện (bao gồm cả Đồng Văn, Quảng Bá, Yên Minh và Mèo Vạc) sẽ được bảo tồn và tôn tạo; khu bảo tồn thiên nhiên sẽ được bảo vệ 24/24.

  Dự kiến ​​trong năm 2020, các di tích nằm trong Công viên địa chất sẽ được đưa vào hoạt động với sự tham gia của người dân địa phương để giảm tình trạng nghèo đói do thiếu việc làm. Theo dự kiến, khi các di sản được đưa vào hoạt động, ngành du lịch sẽ đóng góp tới 65% ngân sách trong cơ cấu kinh tế khu vực

  Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, chính quyền địa phương cần tuyên truyền rộng rãi đến người dân nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo tồn các di sản đồng thời mở các khóa học ngắn hạn về du lịch để các hộ dân tận dụng được cơ hội có một không hai này.