Đổi mới công nghệ để nâng cao năng lực khai thác Apatit năm 2020

Để khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên apatit hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ mới đây đã phê duyệt kế hoạch sử dụng Apatit trong việc chế biến, khai thác và thăm dò đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Khai thác quặng Apatit

>>> Khoan giếng công nghiệp

Theo đó, Chính phủ Việt Nam đã đề ra mục tiêu tăng công suất khai thác Apatit trung bình hàng năm lên (quặng thô và quặng tập trung) khoảng 9-10% từ nay đến năm 2020 và duy trì mức công suất khai thác này ở những năm tiếp theo. Việc đề ra mục tiêu này nhằm đảm bảo cung cấp đủ nguyên liệu cho ngành phân bón trong nước và sản xuất các loại hóa chất khác.

Liên quan đến việc chế biến và khai thác khoáng sản quy hoạch, Chính phủ chỉ đạo duy trì sản xuất tại các mỏ hiện có; tiếp tục mở rộng độ sâu, tăng cường khả năng khai thác tối đa, khai thác có chọn lọc. Không những vậy, cần phân loại ra quặng có thể được sử dụng trực tiếp cho sản xuất, các loại quặng cần được tập trung; tăng cường công suất khai thác của các mỏ hiện có, đồng thời, xây dựng các nhà máy khai thác quặng mới …

Bên cạnh đó, một số giải pháp khác cũng được đề xuất như việc đổi mới công nghệ và thiết bị để phù hợp với điều kiện địa lý và khai thác, nâng cao chất lượng quặng, khai thác tối đa quặng, đặc biệt là quặng cơ sở; nghiên cứu ứng dụng thiết bị băng tải để vận chuyển quặng tại vị trí mỏ.