Dụng cụ khoan cơ bản trong ngành khoan địa chất

Dụng cụ khoan thông thường có các bộ phận chính sau:

1.Bộ ống mẫu khoan

2.Lưỡi khoan và choòng khoan

3.Các đầu nối chuyển tiếp

4.Ống slam (ống Slam)

5.Cần khoan

6. Cần nặng

Giới thiệu chung 

Bộ dụng cụ khoan hoàn chỉnh nhất trong khoan địa chất được thể hiện ở hình bên dưới.

? Các dụng cụ kéo thả và tháo lắp

1- lưỡi khoan, 2- ống mẫu, 3- Pêrêkhôt slam, 4- ống slam, 5- cần khoan, 6- nhippen,

7- nửa nhippen, ?8- đầu nối chuyển tiếp cột cần khoan với đầu xanhích, 9- đầu xa nhích,

10- elevatơ nửa tự động, 11- đầu nối dùng khi kéo thả bộ dụng cụ bằng elêvatơ nửa tự động,

12- elêvatơ đơn giản, ?13- khoá bản l cho cần, 14- khơmút bản l cho cần,

15- vinca đỡ cần, 16- vinca tháo cần,

17- kim cặp lưỡi khoan, 18- khoá bản l cho ống mẫu, ống chống, ?19- ống nén từ máy bơm lên,

20- khơmút bắt chặt ống nén với vòi dẫn của đầu xanhích

Bộ dụng cụ khoan địa chất

Thông thường tùy theo mục đích của công tác khoan địa chất hay phương pháp khoan sử dụng mà người ta có thay đổi từng dụng cụ trong bộ khoan đầy đủ:

?Với phương pháp khoan roto phá toàn đáy người ta thay lưỡi khoan 1 bằng chòng 3 chóp xoay hoặc choòng 3 cánh, không sử dụng ống mẩu 2 và ống slam 4, đầu nối 3. Trong khoan dầu khí bắt buộc phải sử dụng cần định tâm.

Khoan khảo sát địa chất công trình: nếu lấy mẫu lõi sử dụng lưỡi khoan 1, nếu lấy mẩu nguyên dạng thay 1 bằng bộ ống mẩu nguyên dạng; bỏ ống slam 4, thay đầu nối 3 bằng pêrêkhốt phay, bỏ cần nặng và cần định tâm.

Khoan khoáng sản cứng: Sử dụng bộ dụng cụ hoàn chỉnh như hình vẽ, nếu khi khoan bi thay lưỡi khoan hợp kim cứng 1 bằng lưỡi khoan bi, nếu khoan lấy mẩu bở rời có thể thay ống mẩu 2 bằng các loại ống mẩu nồng đôi chuyên dụng