Giới thiệu dịch vụ khoan địa chất

Trước khi xây dựng công trình phải thiết kế được quy mô tổng quan và chi tiết của công trình sử dụng. Công trình được vững chắc là nhờ phần kết cấu và phần móng công trình vững chắc. Toàn bộ tải trọng công trình được truyền xuống phần móng công trình, cần tính toán sao cho công trình làm việc bình thường không bị lún, nghiêng quá giới hạn cho phép. Làm được điều đó, công tác khoan địa chất là công việc quan trọng cần thiết trước khi thiết kế, thi công công trình. Nó tìm hiểu, đánh giá đặc điểm địa chất, địa tầng, chỉ tiêu cơ lý các lớp đất, đá, điều kiện địa chất thủy văn của nền công trình xây dựng dựa vào đó mà tính toán nên kết cấu của công trình .

khoan địa chất
Khoan địa chất nhà máy

Tài liệu khảo sát luôn luôn phải trung thực, có độ chính xác cao vì tầm quan trọng của nó đối với việc ổn định của công trình là rất lớn.

Trong khoan địa chất có nhiều giai đoạn, các giai đoạn này thường gắn liền với các giai đoạn thiết kế thực hiện của công trình trong đó có:

– Giai đoạn khoan khảo sát địa chất sơ bộ: cho phép xác định, khoanh được khu vực có triển vọng nhất tốt nhất về nền móng để xây dựng công trình
– Giai đoạn khảo sát chi tiết: Cho phép xác định chính xác vị trí xây dựng công trình, lựa chọn loại móng, biện pháp công trình và biện pháp thi công…
– Giai đoạn khảo sát bổ sung:  Cho phép kiểm tra, chính xác, bổ sung các tài liệu của giai đoạn trước.

Khoan địa chất chi tiết
Giai đoạn khoan địa chất chi tiết

Báo cáo kết quả khoan địa chất chứa đựng các nội dung:
– Khái quát được địa tầng địa chất, đặc điểm, cấu tạo địa chất nơi công trình xây dựng
– Giúp nhà thiết kế nắm được toàn bộ các tính chất cơ lý của đất đá, điều kiện địa chất động lực nơi công trình xây dựng
– Chính xác đặc điểm của nguồn nước ngầm như chiều sâu, động thái vận động nước ngầm, dự đoán điều kiện bất lợi có thể xảy ra trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Công việc khoan địa chất được các đơn vị có đầy đủ về tư cách pháp nhân cũng như về kinh nghiệm, năng lực chuyên môn thực hiện khảo sát.

Chúng thường được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Lập nhiệm vụ khảo sát
Đơn vị thiết kế nhận nhiệm vụ thiết kế công trình, hiểu được tính chất quy mô công trình từ đó lập nên nhiệm vụ khoan khảo sát địa chất, giao nhiệm vụ này cho đơn vị, bộ phận khảo sát

Bước 2: Sau khi có nhiệm vụ khoan khảo sát, đơn vị, bộ phận khảo sát lên phương án thi công, thời gian và dự trù kinh phí thực hiện

Bước 3: Tiến hành thực hiện công tác khoan địa chất ngoài hiện trường

Bước 4: Báo cáo hồ sơ khoan địa chất cho chủ đầu tư, nhà thiết kế.

Máy khoan thăm dò địa chất XY-1
Một máy khoan địa chất

Bước 5: Nghiệm thu thanh lý hợp đồng Khoan khảo sát

Bước 6: Hoàn thiện hợp đồng kết thúc giai đoạn khảo sát địa chất
Khoan địa chất là cơ sở quan trọng để thiết kế công trình đứng vững, ổn định, làm việc ở điều kiện bình thường trong thời gian lâu dài.