Giới thiệu và bảo tồn núi đá vôi Kiên Lương (Kiên Giang)

Đó là nội dung của hội nghị gần đây được tổ chức tại thành phố Rạch Giá do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Tổ chức Bảo tồn Thế giới tại Việt Nam.

Núi đá vôi Kiến Lương

>>> Khoan giếng công nghiệp tốt nhất

  Núi đá vôi ở Kiên Giang có khoảng 322 loài thực vật. Các loài động vật rất đa dạng với 155 loài động vật có xương sống, trong đó, có một số loài chim và động vật quý hiếm đang bị đe dọa, đặc biệt là voọc bạc Đông Dương. Khu vực núi đá vôi ở Kiên Giang, thuộc dự trữ sinh quyển quốc tế của tỉnh Kiên Giang, có cả rừng ngập mặn, đầm nước lợ được đánh giá là khu dự trữ sinh quyển quan trọng của thế giới. Nhiều tổ chức quốc tế quan tâm đến việc đầu tư xây dựng tại các khu vực núi đá vôi ven bờ biển Kiên Lương nhằm bảo tồn cảnh quan và đa dạng sinh học đồng thời thu hút du lịch cho khu vực này.

  Tại hội nghị, nhiều ý kiến ​​của các nhà lãnh đạo địa phương cũng như các bộ,ngành trung ương, các nhà khoa học chia sẻ quan điểm chung rằng: cần xây dựng các trang web để quảng bá giới thiệu và bảo tồn hệ sinh thái của núi đá vôi tự nhiên cũng như cảnh quan thiên nhiên đã được lưu giữ ở đây trong một thời gian dài. Đặc biệt, việc thiết lập trang web của Cục dự trữ sẽ giúp bảo tồn nhiều loài động thực vật quý hiếm có trên sách đỏ nhằm ngăn chặn sự tuyệt chủng của chúng do hành động của con người.