Năm 2020: Ann Resort Lương Sơn

Khảo sát địa chất Công trìnhAnn Resort Lương Sơn

Địa điểm Xóm Đồng Gội, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

Thời gian thực hiện: năm 2020

khao-sat-dia-chat-anresort