Năm 2019: Bãi đỗ xe ngầm công viên Thủ Lệ

Khảo sát địa chất công trình: Bãi đỗ xe ngầm công viên Thủ Lệ

Địa điểm: tại Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Thời gian thực hiện: năm 2019

khoan-khao-sat-cong-vien-thu-le.. khoan-khao-sat-cong-vien-thu-le. khoan-khao-sat-cong-vien-thu-le