Năm 2016: Cải tạo mở rộng xưởng và văn phòng chi nhánh Quảng Ninh của Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái

Khảo sát địa chất: Cải tạo mở rộng xưởng và văn phòng chi nhánh Quảng Ninh của Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái 

Địa điểm: Tổ 26, Phường Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Thời gian thực hiện: năm 2016