Năm 2020: Cải tạo và mở rộng nhà máy giai đoạn 6- Mở rộng xưởng nhuộm

Khảo sát địa chất công trình: Cải tạo và mở rộng nhà máy giai đoạn 6- Mở rộng xưởng nhuộm

Địa điểm Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối, Xã Nghĩa Hiệp, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Thời gian thực hiện: năm 2020

khoan-khao-sat-nha-may-axfan