Năm 2018: Công ty TNHH Công nghệ Dainty & Gemmy Việt Nam

Khảo sát địa chất công trình: Công ty TNHH Công nghệ Dainty & Gemmy Việt Nam

Địa điểm Lô B2-2, KCN Cộng Hòa, TX. Chí Linh, T. Hải Dương

Thời gian thực hiện: năm 2018