Năm 2018: Công ty TNHH Điện tử POYUN Việt Nam

Khảo sát địa chất công trình: Công ty TNHH Điện tử POYUN Việt Nam

Địa điểm Lô B2-1, KCN Cộng Hòa, TX. Chí Linh, T. Hải Dương

Thời gian thực hiện: năm 2018