Năm 2019: Công ty TNHH may cao cấp Việt Hào

Khảo sát địa chất công trình: Công ty TNHH may cao cấp Việt Hào  

Địa điểm: Xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Thời gian thực hiện: năm 2019

khoan-khao-sat-nha-may-may-cao-cap-viet-hao  

khoan-khao-sat-nha-may-may-cao-cap-viet-hao.