Năm 2018: Công ty TNHH Sun Acoustic Vina

Khảo sát địa chất công trình: Công ty TNHH Sun Acoustic Vina

địa điểm Lô B2-4, KCN Cộng Hòa, TX. Chí Linh, T. Hải Dương

Thời gian thực hiện: năm 2018