Năm 2018: Công việc xây dựng cho dự án xây dựng nhà máy giai đoạn 2- Công ty TNHH MTV Việt Nam MIE

Khảo sát địa chất công trình: Công việc xây dựng cho dự án xây dựng nhà máy giai đoạn 2- Công ty TNHH MTV Việt Nam MIE

Địa điểm tại Đường A5, KCN Phố Nối A, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Thời gian thực hiện: năm 2018