Năm 2019: Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê

Khảo sát địa chất công trình: Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê

Địa điểm Lô CN 16.2, đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Thời gian thực hiện: năm 2019