Năm 2020: Dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê – GĐ4

Khảo sát địa chất công trình: Dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê – GĐ4

Địa điểm: Lô CN10.1, đường D6, KCN Châu Sơn, TP Phủ Lý, T.Hà Nam

Thời gian thực hiện: năm 2020

khoan-khao-sat-nha-xuong-cho-thue-gd4