Năm 2020: Dự án nhà máy sản xuất giấy Melamine và đồ gỗ nội thất

Khảo sát địa chất công trình: Dự án nhà máy sản xuất giấy Melamine và đồ gỗ nội thất

Địa điểm: Khu công nghiệp Lương Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Thời gian thực hiện: năm 2020

khoan-khao-sat-kcn-luong-son