Năm 2019: Dự án nhà máy sản xuất văn phòng phẩm của Công ty Hữu Hạn Tập Đoàn DELI Tại Việt Nam

Khảo sát địa chất công trình: Dự án nhà máy sản xuất văn phòng phẩm của Công ty Hữu Hạn Tập Đoàn DELI Tại Việt Nam

Địa điểm Lô CN06-4 và CN13-2 trong Khu Công Nghiệp Yên Phong mở rộng, thuộc Xã Dũng Liệt và Xã Trung Yên, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Thời gian thực hiện: năm 2019

khao-sat-dia-chat-nm-deli