Năm 2017: Dự án sản xuất các chi tiết, phụ tùng, linh kiện nhựa và đóng gói ép của DYEH

Khảo sát địa chất: Dự án sản xuất các chi tiết, phụ tùng, linh kiện nhựa và đóng gói ép của DYEH

Địa điểm: Lô C5-3 Khu công nghiệp Tràng Duệ, Huyện An Dương, Tỉnh Hải Phòng

Thời gian thực hiện: năm 2017