Năm 2017: Dự án sản xuất JB VINA

Khoan khảo sát địa chất: Dự án sản xuất JB VINA

Địa điểm KCN Quế Võ 3 ,Thôn Guột, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ ,tỉnh Bắc Ninh

Thời gian thực hiện: năm 2017