Năm 2018: Khu đô thị dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ

Khảo sát địa chất công trình: Khu đô thị dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ

Địa điểm Khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Thời gian thực hiện: năm 2018