Năm 2019: Khu nhà ở sinh thái và biệt thự nghỉ dưỡng Đại Lải

Khảo sát địa chất: Khu nhà ở sinh thái và biệt thự nghỉ dưỡng Đại Lải

Địa điểm Xã Ngọc Thanh, Tp. Phúc Yên, T. Vĩnh Phúc

Thời gian thực hiện: năm 2019