Năm 2017: Khu nhà sản xuất đèn led 4 tầng

Khảo sát địa chất: Khu nhà sản xuất đèn led 4 tầng

Địa điểm: Công ty Cp T am Kim – Khu CN Đồng Văn, TT. Đồng Văn, H.Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

Thời gian thực hiện: năm 2017