Năm 2019: NCI Vietnam Co., Ltd. Factory No. 3

Khảo sát địa chất công trình: NCI Vietnam Co., Ltd. Factory No. 3

Địa điểm: tại Lot 4 & 86A, Noi Bai Industrial Park, Hanoi City

Thời gian thực hiện: năm 2019

khoan-khao-sat-nha-may-nci-noi-bai. khoan-khao-sat-nha-may-nci-noi-bai