Năm 2016: Nhà Lớp học, Trường PTDTBT TH Nậm Khắt

Khảo sát địa chất: Nhà Lớp học, Trường PTDTBT TH Nậm Khắt

Địa điểm: Xã Nậm Khắt, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

Thời gian thực hiện: năm 2016