Năm 2017: Nhà Máy Biel Crystal

Khảo sát địa chất: Nhà Máy Biel Crystal

Địa điểm: Lô 115/116a/123b/124 Khu CN Vsip Bắc Ninh, xã Phù Chẩn,TX. Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Thời gian thực hiện: năm 2017