Khảo sát nhà máy Brico – giai đoạn2

Nhà máy Brico – giai đoạn 2

Hạng mục : Khoan khảo sát địa chất

Địa điểm: khu Công nghiệp Thuận Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Brigh Việt nam

khao-sat-dia-chat-brico
Thi công khoan tại Thuận Thành – Bắc Ninh

Bảng khối lượng khoan khảo sát

TT Hố khoan Chiều sâu Khối lượng
(m)
Thí nghiệm SPT
(lần)
Khối lượng
mẫu lấy
Đất cấpI-III Đất cấp IV-VI Đất cấp
I-III
Đất cấp
IV-VI
Nguyên dạng Không ND Đá
1 K1 35.0 35.0 17 13 04
2 K2 35.0 35.0 17 12 05
3 K3 35.0 35.0 17 11 06
4 K4 35.0 35.0 17 11 06
Tổng 140.0 140.0 68 47 21

Thời gian hoàn thành gói thầu: 13 ngày

Thời gian thực hiện: tháng 02 năm 2015

Xem thêm: Địa chất công trình