Năm 2017: Nhà máy chế biến thực phẩm Thái Sơn

Khảo sát địa chất công trình: Nhà máy chế biến thực phẩm Thái Sơn

Địa điểm: tại Lô 082D/083A, Khu công nghiệp Vsip Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Thời gian thực hiện: năm 2017