Năm 2018: Nhà máy chế tạo máy Autotech Việt Nam

Khảo sát địa chất công trình: Nhà máy chế tạo máy Autotech Việt Nam

Địa điểm tại Lô 070B, 070B1, Khu công nghiệp Vsip Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Thời gian thực hiện: năm 2018