Năm 2019: Nhà máy dệt may Đại Hoa

Khảo sát địa chất công trình: Nhà máy dệt may Đại Hoa

Địa điểm Lô 3, KCN Dệt May Phố Nối, P. Dị Sử, Tx. Mỹ Hào, T. Hưng Yên

Thời gian thực hiện: năm 2019