Năm 2018: Nhà máy dệt may Ramatex

Khảo sát địa chất: Nhà máy dệt may Ramatex

Địa điểm: Khu công nghiệp Bảo Minh, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Thời gian thực hiện: năm 2018