Năm 2019: Nhà máy dệt và may trang phục Ramatex Nam Định – giai đoạn 2

Khảo sát địa chất công trình: Nhà máy dệt và may trang phục Ramatex Nam Định – giai đoạn 2

Địa điểm: tại Khu công nghiệp Bảo Minh, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Thời gian thực hiện: năm 2019