Năm 2019: nhà máy điện tử Meiko Quang Minh

Khảo sát địa chất: nhà máy điện tử Meiko Quang Minh

Địa điểm: Lô 37, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Thời gian thực hiện: năm 2019

khao-sat-dia-chat-nha-may-meiko-quang-minh   khao-sat-dia-chat-nha-may-meiko-quang-minh..