Năm 2018: Nhà máy Ehwa Global

Khảo sát địa chất: Nhà máy Ehwa Global

Địa điểm: Lô IN8.1, Khu công nghiệp Cẩm Điền – Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện: năm 2018