Năm 2019: Nhà máy Good Paper Packaging

Khảo sát địa chất công trìnhNhà máy Good Paper Packaging

Địa điểm Lô D8-3, Khu công nghiệp Bá Thiện 2, H. Bình Xuyên, T. Vĩnh Phúc

Thời gian thực hiện: năm 2019